Åben konference på Ankerhus på studieretningen Ledelse, Fødevarer og service (LFS): Planlægning, afvikling, evaluering og markedsføring gennemføres af studerende

  • Helle Storm* (Underviser)
  • Helle Hillers* (Underviser)
  • Anette Kamuk* (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål:

Viden om og forståelse for:
- virksomhedsøkonomiske principper
- regnskaber, budgetter og budgetkontrol
- ledelse, kvalitetssikring og styring
- standarder til kvalitetssikring og -udvikling
- forandringsprocesser og kompetenceudvikling i en virksomhed
- lovgivning relateret til fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Færdighed i:
- at planlægge, begrunde og gennemføre ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion samt service
- at anvende og vurdere relevante økonomiske principper og muligheder
- at anvende kvalitets, hygiejne og miljøstyringsværktøjer i relation til måltids- og fødevareproduktion og service
- at anvende ledelsesværktøjer i relation til arbejdsmiljø og personalepolitik
- at anvende økonomistyring som redskab i daglig drift

Kompetence til:
- håndtere kommunikations- og ledelsesopgaver i sammenhæng med måltids- og fødevareproduktion samt løsning af serviceopgaver
- at udvikle og evaluere ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion samt service


Undervisnings- og arbejdsformer: De studerende arbejder med fælles konferencekoncept, - planlægning, afvikling og evaluering. De studerende opnår hermed erfaringer med selvstændigt at anvende værktøjer, metoder, analyser og standarder samt implementere disse under hensyntagen til organisations, økonomi, medarbejdere med relation til afholdelse og evaluering af konference.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem fagspecifik undervisning, samarbejde på hele holdet og i forbindelse med modulopgaven i studiegrupper. Der indgår endvidere praktiske øvelser eller professionsrelaterede cases/problemfelter samt tværfagligt arbejde indenfor modulets problemstillinger.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Arbejde med konferencekoncept tværfagligt og eksemplarisk er med til at styrke de studerende event-, ledelses- og kommunikationkompetencer, internt som eksternt.
Periode2013 → …