10 ugers tværprofessionelt modul : tema Den akutte patient

Judi Bjørling (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Fælles læringsramme, 10 ugers tværprofessionelt modul

Dansk:

Den studerende har ved modulets afslutning opnået:
Viden om:
• aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet
• professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhæng
• juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer

Færdigheder i at:
• arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden
• identificere og kritisk vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil
• kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter,

Kompetencer til at:
• planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer
• indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professionsansvar
• reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde.

Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsninger, gruppearbejde i form af refleksionstimer med studiespørgsmål, workshops olign. case arbejde ud fra praksisnære problemstillinger og studie af praksis ved praksisbesøg
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: De nævnte læringsaktiviteter vil tilgodese såvel den individuelle læring som den refleksive - og samarbejdende læring


Periode2015 → …