Administration, Organisation og Ledelse

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer.
At søge, sortere og vurdere viden om kvalitetsudvikling inden for sygepleje.
At forklare centrale metoder og modeller til kvalitetsudvikling.
At analysere og diskutere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død.
At identificere, analysere og vurdere udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og begrunde udvalgte interventioner.
At identificere, analysere og vurdere udvalgte interventioner ved livstruende tilstande.
At forklare udvalgte farmakologiske behandlingsformer.
At beherske lægemiddelregning og medicingivning.
At forklare patologiske tilstande ved udvalgte akutte og kritisk sygdomme.
At reflektere over betydningen af samarbejde med den kritiske syge patient, pårørende og andre fagpersoner.
At forklare betydningen af prioritering, koordinering, delegering og anvendelse af ressourcer i sygepleje.
At redegøre for udvalgte former for organisering og ledelse af patientforløb inden for sundhedsområdet og det sociale område.
At anvende lovgrundlaget for professionsudøvelsen
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og Basisgruppearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: #
Periode2012 → …