Administrationsbachelor - Modul Studieretning - Økonomi

Jantzen, H. C. (Underviser), Finn Lauritzen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
Den studerende:
• har viden om samfundsmæssige forhold og lovgivning, der knytter sig til økonomistyring
• har viden om og forståelse for anvendte teorier, strategier og metoder til formulering og implementering af styringsmetoder
• kan reflektere over anvendelsen i praksis i forhold til realisering af politiske og administrative mål
• har viden om og forståelse for budgetlægningsmetoder og moderne styringsformer, herunder teorier om markedsstyring af den offentlige sektors udbud af serviceydelser og kontraktstyring
Færdigheder
Den studerende:
• kan analysere og vurdere økonomien og økonomistyringsprincipperne i den offentlige sektor eller i en lignende organisation
• kan beskrive, analysere og vurdere problemstillinger i relation til økonomistyring med henblik på at opstille, begrunde og formidle løsningsmodeller og –forslag i forbindelse med økonomisk prioritering og styring
• kan udføre analyse-, budgetlægnings- og økonomistyringsopgaver og formidle resultaterne af gennemførte analyser
• kan vurdere metoder og redskaber i forhold til hinanden og vælge og anvende relevante analyseredskaber i forhold til hinanden og vælge og anvende relevante analyseværktøjer i forhold til opgavens art
• kan udarbejde beskrivende statistisk materiale ved anvendelsen af metoder til tabelopstilling og grafisk afbildning, herunder beregne og kritisk vurdere indeks- og nøgletal
Kompetencer
Den studerende:
• kan varetage funktioner inden for økonomistyring
• kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage med praktisk anvendelse af relevante analyseværktøjer, herunder bidrage konstruktivt med løsningsforslag og vurderinger i faglige sammenhænge
• kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering inden for økonomistyringsområdet
• kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for økonomistyringsområdet
Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk gennemgang af modulets emner
Gruppevis arbejde med aktuelle emner og opgaver inden for modulets emnekreds
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundet ud fra modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen
Periode2017 → …