Afgangsprojekt

Hemmingsen, M. W. (Underviser), Susan Nielsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden

 Har indsigt i og forståelse af professionsrelevante teorier, metoder og forskning ved at kombinere

praksisviden og viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde

 Har forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem samfundsmæssige vilkår og pædagogisk

 arbejde

 Kan reflektere over, diskutere og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem

 inddragelse af teoretiske perspektiver

Færdigheder

 Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger

 Kan formidle komplekse problemstillinger, skriftligt såvel som mundtligt

 Kan udvælge, analysere, diskutere og vurdere de udvalgte teoriers, analysestrategiers og metoders

og evt. empiriske datas konsistens og relevans i relation til belysning af den valgte problemstilling

Kompetencer

 Kan håndtere teorier og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis i forhold til at

generere udviklingsviden i forhold til konkrete professionsorienterede problemstillinger,

 Kan indgå i professionelle diskussioner om pædagogiske mål og metoder

 Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

 Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling.
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, workshops, projektskrivning, vejledning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Støtte de studerende i udarbejdelsen af deres afgangsprojekt
Periode2017 → …

Emneord

  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv