Afgangsprojekt

Ana Luisa Wang (Projektleder), Kirsten Schiøtt Hansen (Konsulent), Lene Petersen (Konsulent), Pia Hansen (Konsulent), Mortensen, H. (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Tilrettelæggelse og gennemførelse af afgangsprojekter for SOSU Sjælland
  Mål for aftagers udbytte: Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:

  Viden
  • Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
  • Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
  • Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

  Færdigheder
  • Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
  • Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

  Kompetencer
  • Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
  • Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder

  Metodik og arbejdsform: Vejledning og selvstændige studier
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Afgangsprojektet er selvstædigt studium med vejledning
  Periode23 feb. 201512 jun. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational