Afgangsprojekt

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: VIDEN:
- Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
- Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
- Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

FÆRDIGHEDER:
- Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
- Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
- Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

KOMPETENCER:
- Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
- Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder

Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, øvelser og vejledning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, øvelser og vejledning
Periode2016 → …