Akademisk formidling

Poul Bruun (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed

Udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling

Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed

Reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed
Undervisnings- og arbejdsformer: Litteraturfordybelse og forberedelse via oplæg til undervisningen foregår via selvstudier og/eller Adobe Connect

Udarbejdelse af udkast til/overvejelser over problemstilling, problemformulering, metode, analyse og diskussion foregår i studiegrupper. Ligeledes artikelanalyse og -vurdering

Introduktion, drøftelse og bearbejdning af eksemplariske udkast fra studiegrupperne samt artikelanalyse foregår som klasserumsundervisning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2015 → …