Akademiuddannelse i Socialpædagogik: socialpædagogiske metoder

Nøttrup, J. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: At de studerende kan kvalificere deres daglige praksis ved hjælp af metoder fra neuropædagogik og konflikthåndtering, således at konfliktniveauet i hverdagen reduceres.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Med udgangspunkt i deltagernes cases tilrettelægges undervisningen, således at teoretiske begreber og metoder kan kobles til deltagernes egen praksis. Endvidere arbejdes med praksis-afprøvning og case-beskrivelser imellem de enkelte undervisningsdage.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Gruppen af medarbejdere (fra samme bosted) har kort uddannelse, hvorfor transfer til egen praksis fremmer indlæring og implementering af nye metoder
  Periode2016 → …
  Sted for afholdelseThinghøjgaard, Danmark

  Emneord

  • pædagogisk iagttagelse
  • magtanvendelse
  • specialpædagogik
  • voksne udviklingshæmmede
  • relationer