Akademiuddannelse i Socialpædagogik: socialpædagogiske metoder

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At de studerende kan kvalificere deres daglige praksis ved hjælp af metoder fra neuropædagogik og konflikthåndtering, således at konfliktniveauet i hverdagen reduceres.
Undervisnings- og arbejdsformer: Med udgangspunkt i deltagernes cases tilrettelægges undervisningen, således at teoretiske begreber og metoder kan kobles til deltagernes egen praksis. Endvidere arbejdes med praksis-afprøvning og case-beskrivelser imellem de enkelte undervisningsdage.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Gruppen af medarbejdere (fra samme bosted) har kort uddannelse, hvorfor transfer til egen praksis fremmer indlæring og implementering af nye metoder
Periode2016 → …
Sted for afholdelseThinghøjgaard, Danmark

Emneord

  • pædagogisk iagttagelse
  • magtanvendelse
  • specialpædagogik
  • voksne udviklingshæmmede
  • relationer