Aktionslæring om kreative processer i kulturelle rammer

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Målet for aktionslæringsprojektet har været at skabe et fagligt refleksionsrum, hvor eksternt tilkøbte kreative og kulturelle kompetencer internaliseres i den pædagogfaglige hverdag. Aktionslæringsprojektet skal således støtte pædagogerne i på et kritisk og reflekteret grundlag at udvikle pædagogikken, organiseringen af hverdagen og deres egne kompetencer til at forestå kreative processer. Italesættelsen af de kreative processer vil desuden skabe grundlag for pædagogisk begrundelse og videndeling med forældre, pædagoger og andre institutioner.
Mål for aftagers udbytte:  At udvikle pædagogernes praktiske og teoretiske viden om kreative processer.
 At skabe kreative rum, hvor glæde og begejstring bliver muligt i en travl og presset hverdag
 At bidrage til den faglige fusionsproces mellem seks nyligt fusionerede børnehaver og vuggestuer.
 At udvikle en lærende organisation, hvor pædagoger lærer af hinanden på tværs af institutioner
 At pædagogprofessionen udvikler viden om børns læringskompetencer i det kreative og kulturelle rum

Metodik og arbejdsform: Aktionslæring
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Aktionslæring er baseret på en opfattelse af, at ledere og medarbejdere lærer bedst af og med hinanden samtidigt med, at de er optaget af at løse hverdagens udfordringer. Det sikrer, at læringen er drevet indefra af de enkelte deltagere, og at vidensgenereringen til hver en tid er brugbar i praksis. Ved at gøre praktikerne ansvarlige for udformningen af undring og undersøgelsesspørgsmål sikrer man anvendeligheden af viden, fordi praktikere altid er underlagt handletvang (B. Madsen). Konkret planlægges aktionslæringen, så der veksles mellem case-beskrivelser, drøftelser og refleksioner, teoretiske og praktiske perspektiveringer samt planlægning af nye handletiltag.

Periode2 jan. 201231 dec. 2013
Arbejd forBUPL, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Børn og unge