Aktionslæringsforløb, A.P. Møller projekt, Ærø

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Der gennemføres aktionslæringsforløb på Marstal Skole i hele projektperioden (fra efteråret 2021 til og med efteråret 2023), hvor alle medarbejderne skiftevis arbejder i årgangsteams (forår) og fagteams (efterår).
Alle medarbejdere gennemfører 5 aktionslæringsforløb i projektperioden (et aktionslæringsforløb per halvår) fordelt på 3 aktionslæringsforløb i årgangsteam og 2 aktionslæringsforløb i fagteam.
Ledere og ressourcepersoner indgår i medarbejdernes aktionslæringsforløb som facilitatorer af læreprocesser på fag- og årgangsteam i samarbejde med UCL konsulenter.
Periodeaug. 2021dec. 2023
Sted for afholdelseStyrket skoleledelse og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Inkluderende læringsmiljøer