Ansøgning til Forsknings- og Uddannelsesministeriet

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Søgning af midler til Udviklingsprojekt (Virtuel undervisning, onlinedidaktik) i samarbejde med Erhvervsakademi Vest.

Under coronanedlukningen 2020 erfarede undervisere, studerende og aftagerfeltet, en oplevet træthed vedrørende den allestedsværende online undervisning, og en forestilling om fald i de studerendes læringsudbytte.

En væsentlig forklaring er fraværet af en decideret onlinedidaktik. Onlinedidaktikken vil vi udvikle, teste, og forankre, så fremtidige onlineforløb stadig kan være geografisk fleksibelt tilpasset for kommende studerendes behov og undervisere. Onlinedidaktikken vil understøtte og styrke læringsudbyttet i fleksible online læringsformer, hvor det onlinesociale også er medtænkt. Denne didaktik udvikles med baggrund i forskningsfund fra aktuel forskning i de studerendes erfaringer med onlineundervisning

Erhvervsakademi Vest og UCSYD vil sammen udvikle og teste en onlinedidaktik, til anvendelse på akademiuddannelserne i Ledelse. og i UVE, samt diplomuddannelserne i Ledelse, og i Erhvervspædagogik. 4 uddannelser med i alt 12 moduler, ca. 210 studerende. Vi garanterer gennemførsel af modulforløbene.
Projektet forløber over tre semestre. Modulerne vil kunne igangsættes på forskellige semestre, og der afsættes et modul til formulering af produktet og et modul til erfaringsopsamling og produktudvikling, hvorfor vi søger om midler til et forløb på tre semestre (1 ½ år).
Periode1 jan. 2022