AOFA - Økonomi og styring

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden og forståelse
  - Har viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, samt finansieringen af den
  offentlige sektor
  - Forstår baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne
  - Kender finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter
  - Kender de vigtigste principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor
  - Kender nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking
  Færdigheder
  - Kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor
  - Kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde
  - Kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse
  Kompetencer
  - Kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære
  økonomistyring
  - Kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger
  - Kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale
  Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk gennemgang af fagets indhold
  Selvstændigt arbejde med opgaver inden for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab
  Selvstændigt arbejde med problemstilling fra egen organisation
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundet ud fra modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen
  Periode2017 → …