AOFA - Digital service og innovation

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden og forståelse
  - Har viden om digitale strategier i det offentlige
  - Har forståelse for, hvordan digitalisering kan anvendes kreativt og innovativt til at skabe nye
  forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder
  - Har viden og forståelse for vigtigheden af at inddrage nye metoder i opgaveløsningen
  - Har viden om servicedesign og om hvordan det kan udnyttes i den offentlige sektor
  Færdigheder
  - Kan identificere og vurdere potentialer for innovation af administrative processer
  - Kan identificere og vurdere effektiviseringspotentialer i egen organisation
  Kompetencer
  - Kan indgå i en arbejdsprocesanalyse
  - Kan indgå i en professionsrelevant innovationsproces
  - Kan arbejde med digitale løsninger og vurdere deres konsekvenser
  Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk gennemgang af modulets emner
  Selvstændigt arbejde med opgaver og problemstillinger med udgangspunkt i egen praksis.
  Innovation af nye produkter og serviceydelser
  Selvstændigt arbejde med eget projekt med udgangspunkt i problemstilling fra egen praksis
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundet ud fra modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen
  Periode2017 → …