Automation | Produktionsteknolog

Grøn, H. G. (Underviser), Kold, U. S. (Underviser), Sand, J. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden

styringsbegreber, teorier og metoder der anvendes indenfor automation
projektering af pneumatik og hydraulik
almindeligt anvendte elektroniske styrings løsninger
mekaniske komponenter der anvendes i forbindelse med pneumatik og hydraulik
emners opbygning i relation til automatiseret produktion


Færdighed

Kan udarbejde et simpelt styringskredsløb
Kan udarbejde en specifikation til en automatiseringsløsning
Kan foreslå forbedringer af et produkt for at gøre det egnet til automatiseret produktion


Kompetancer

Kan lave en simpel specifikation, til brug for udvikling af automatiske løsninger i en produktion
Kan i udformningen af konstruktioner inddrage hensynet til en senere automatisk produktion af et givent emne eller produkt
Kan selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet
Kan foretage en vurdering af automatiseringsmuligheder ud fra en systembetragtning af produktionsanlæg.
Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk og praktisk
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: RPL
Periode2017 → …