Børn & Unge - Trivsel, inklusion og sundhedsfremme

Kristensen, L. K. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende kan:
 undersøge og analysere en faglig problemstilling samt udvikle
metoder til fornyelse af pædagogisk praksis i samarbejde med
andre professioner,
 arbejde med trivsel, inklusion og sundhedsfremmende projekter i samarbejde med andre professioner,
 samarbejde og koordinere indsatser til fremme af inklusion, trivsel og sundhed med andre professioner med afsæt i egen faglighed og med fokus på brugerinddragelse og en helhedsorienteret indsats,
 igangsætte og evaluere samarbejdsprocesser,
 kende til rammer for og organisering af det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformer inkluderer:
- projetkarbejde
- praksisundervisning, hvor de studerende får mulighed for at undervise hinanden i bevægelsesaktiviteter
- oplæg
- Collaborative learning
- formativ evaluering
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der anvendes flere undervisnings- og arbejdsformer idet forskellige læringsstile søges tilgodeset. Derudover, er det helt centralt at de studerende får mulighed for at arbejde med sundhedsfremme, inklusion og trivsel i praksis - det gøres med afsæt i bevægelsesaktiviteter i hallen.
Periode2016 → …