Børn- og Ungepolitikken i kommunen; mellem intention og realitet

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Børn og Ungediplomuddannelsen: At de studerende opnår viden om udarbejdelse og implementering af politik og bliver i stand til at reflektere/vurdere graden af implementering og kan identificere fremmere og barrierer i egen organisation, ligesom nedenstående læringsmål også vil gælde for dem
  Bacheloruddannelsens tværfaglige modul: At de studerende kan forstå egen faggruppe og andre faggrupper i relation til den sammenhængende børn- og Ungepolitik og opnår en erkendelse af hvilke forskellige funktioner og kompetencer de har i relation til implementering af børn- og ungepolitikken. Dette med henblik på en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde
  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, research, rollespil dels i egen faggruppe, dels på tværs
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der er valgt forskellige undervisningsformer for at fremme den ønskede læring
  Periode2015 → …
  Sted for afholdelseSocialstyrelsen, Danmark