Børn, unge og familier i udsatte positioner

Hemmingsen, M. W. (Underviser), Hoffmann, M. (Underviser), Larsen, C. T. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende:
1. kan formulere, diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer
2. kan indgå i tværfagligt samarbejde om udvikling af nye socialpædagogiske indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner
3. kan påtage sig ansvar for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier har viden om centrale teorier og begreber i forhold til levevilkår, mulig-heder og udvikling for børn, unge og familier i udsatte positioner
4. kender konventioner og lovgivning og har indsigt i socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
5. har viden om etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle indsats
6. kan indhente viden om og analysere udsatte børns-, unges – og familiers egen oplevelse af deres situation
7. kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner
8. kan inddrage viden om magt og etik i planlægning og gennemførelse af professionelle indsatser.

Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, praksisopgaver, studiegruppeopgaver, fremlæggelser arbejde med cases og videoer, gruppearbejde, dialog, uddannelsesaftale mellem den studerende og den studerendes leder
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Aktiv inddragelse af de studerende. Tæt kobling af praksis med teorien, øvelse i formidling af teoretisk stof, støtte forankringen af praksis
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv