Børn, unge og familier i udsatte positioner: Pædagogisk diplom

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende:
har tilegnet sig viden om centrale teorier og begreber i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner, deres levevilkår og behov,
kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner,
kan formulere, formidle og diskutere centrale overvejelser i relation til valg af forskellige indsats-former.
Undervisnings- og arbejdsformer: Vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser, arbejde i læringsteams, individuelle refleksionsøvelser og diverse procesøvelser.
Afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Optimale læreprocesser og værdifuld transfer mellem teori og praksis for de studerende.
Periode2012 → …