Børne- og ungepolitikken i kommunerne; mellem intention og realitet: Undervisningsmodel

 • Anette Nielsen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: At den enkelte studerende får øje på sig selv og sin professionelle rolle og opgave i det tværprofessionelle samarbejde
  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, projektarbejde på tværs af uddannelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der er tale om 2 undervisningsforløb - et rettet mod diplomuddannelsen; børn og Unge og et rettet mod tværprofessionelt samarbejde mellem bacheloruddannelser.
  Specielt i forhold til bacheloruddannelserne gælder det, at det er vigtigt at sammensætte et nuanceret forløb, idet det skal adressere flere uddannelser og flere traditioner, kulturer og forskellige vidensniveauer indenfor forskellige områder
  Periode2017 → …
  Sted for afholdelseSocialstyrelsen, Danmark