Børns sprogtilegnelse

 • Bente Reimann Jensen (Underviser)
 • Helle Hallenberg Hansen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  • kan anvende viden om nyere forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og -udvikling som ramme for planlægning af sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
  • har indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
  • kan reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
  • kan indgå i samarbejde og dialog om dagtilbuddets sprogindsatser for alle børn, herunder tosprogede, gennem indsigt i sprogets opbygning, herunder det danske sprog i forhold til andre sprog
  • kan reflektere over tilgange og måder at evaluere børns sproglige udvikling og funktionelle kommunikative kompetencer m.h.p. at identificere og begrunde behov for indsatser
  • kan anvende viden om sproglige forudsætninger for læsning til at understøtte planlægning af sprogindsatser.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Faglige oplæg, gruppeaktiviteter, øvelser og refleksion
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fokus på kobling mellem teori og praksis, og undervisnings- og arbejdsformer der understøtter de studerendes læring
  Periode2017 → …

  Emneord

  • Børn og unge
  • sprogvejlederuddannelsen