BA-vejledning: Dokumentation og udvikling

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: * Anvende informationsteknologi til søgning af national og international forskningsbaseret viden og kritisk forholde sig til denne.
  * Anvende grundbegrebet inden for videnskabsteori og -metode mhb. uvikling og dokumentation af det psykomotoriske fagområde.
  * Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data.
  * Generere og bearbejde egen empiri i relation til projektets problemstilling.
  * Formulere sig præcist både mundtliget og skriftligt om en faglig problemstilling.
  * Identificere og afgrænse en psykomotorisk faglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.
  * Vurdere og agere i forhold til generelle forskningsetiske principper.
  * Indgå i samt formidle psykomotorisk udviklings og projektarbejde.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, skrivegrupper og vejledning.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Transfer mellem teori og praksis og det at skrive en BA.
  Periode2015 → …