Behov for fremtidige kunnskap og ferdigheter innom cyber (nett)- og informasjonssikkerhet i yrkesoplæringen i Danmark for unge og voksne. Muligheder og udfordringer

 • Søgaard, H. (Oplægsholder)
 • Jørgen Theibel Østergaard (Oplægsholder)

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

  Beskrivelse

  Titel på præsentation: Behov for fremtidige kunnskap og ferdigheter innom cyber (nett)- og informasjonssikkerhet i yrkesoplæringen i Danmark for unge og voksne. Muligheder og udfordringer Bakgrund: Den overordnede hensikten med det samlede projekt som inngår i dette studie er, den danske regjeringens nasjonale strategi for cyber (nett)- og informasjonssikkerhet (2018-2021), som skal sikre at befolkningen, selskaberne og myndighederne kjenner og kan håndtere digitale risici (Finansministeriet, 2018). Som en del av strategiens ”initiativ 2.1. Digital dømmekraft og kompetencer via uddannelsessysteme” skal der etablere kunnskapsområder på cyber- og informasjonssikkerhet på Danmarks læringsportal (emu.dk) Målet er å bidra til at barn, unge og voksne trygt kan reise på Internett og udnytte de digitale muligheder på en trygg, forsvarlig og etisk korrekt måde. Syftet med denne studien er: Syftet med denne studien er å beskrive de kunnskaper og kompetansebehov som kan utledes av eksisterende studier, materialanalyse og en av interessentstudier for et bredt spekter av målgrupper som studenter, lærere, pedagogiske stab og ledelsesnivå. Problemformulering: Hvilke kompetenceudviklingsbehov ift. cyber (nett)- og informationssikkerhed kan identificeres for unge og voksne i yrkesuddannelserne? Heriblandt både elever/ kursister samt lærere/undervisere og skoleledelser. Metode: Indledningsvist har vi studeret udvalgte eksisterende undersøgelser om danskernes viden om cyber- og informationssikkerhed. Vi har udvalgt tre undersøgelser, der har bidraget med viden om, hvilke kompetence-udviklingsbehov, der måtte være i forskellige målgrupper og i mindre omfang også hvilke materialeudviklingsbehov, der kan udledes heraf. Dernæst har vi via semistruktureret interviews afdækket centrale videnspersoners/interessenter´s vurdering af kompetence- og materialeudviklingsbehov. Der er interviewet 16 udvalgte informanter, der alle arbejder med og har viden om forskellige emner inden for fagfeltet cyber- og informationssikkerhed. Følgende er en oversikt over den metodisk strukturering av datainnsamlingen: NordYrk 2019 – Abstract: Jørgen T. Østergaard jtos@kp.dk og Hanne Søndergaard hsoe@kp.dk National Center for Erhvervspædagogik. Institut for didaktik og digitalisering. Københavns Professionshøjskole. 2 Fokus I præsentationen: Yrkesuddannelser målgruppe unge og voksne. Studiets resultater summeret:  Danskernes videns- og kompetenceniveau er generelt godt, men kunne være bedre.  Børn og unges viden og kompetencer skal omsættes til handlinger.  Voksne mangler – især teknisk – viden og kompetencer ift. at tage ansvaret på sig.  Der er behov for organisationsdikaktisk udvikling og målrettede strategier.  Yrkesuddannelser for voksne og unge er oversete målgrupper.  Der er generelt behov for nytænkning af undervisning i cyber- og informationssikkerhed.  Der er udfordringer med anvendelse af sociale medier i undervisningen.  Særlige forhold vedrørende forskelle i alder, køn og generation.  Flere aktører er vigtige for at kvalificerer undervisningen og området.  Eksempler på specifikke faglige kompetenceudviklingsbehov.  Emner indenfor cyber- og informationssikkerhed der med fordel kunne arbejdes mere med. Slutsats: Præsentationen afrundes med en perspektivering af undersøgelsens fund og mulige betydningen for fremtidens yrkesuddannelser. Pointen vil være at der foreligger en betydelig opgave med opkvalificering af undervisere og ledere både på et didaktisk plan og på et organisatorisk plan. eferencer Danmarks Evalueringsinstitut, EVA (2017). It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked. https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/it-faerdigheder-paa-digitaliseret-arbejdsmarked Lokaliseret 06.08.2018 3 Digitaliseringsstyrelsen, DKCERT & DeIC (2017). Danskernes informationssikkerhed 2016. https://digst.dk/media/13800/danskernes-informationssikkerhed-2016.pdf Lokaliseret 25.08.2018 Epinion (2018). Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet. På opdrag fra Undervisningsministeriet. https://uvm.dk/publikationer/2018/180822-styrkelse-af-dataetik-og-it-sikkerhed-paa-undervisningsomraadet Lokaliseret 05.09.2018 Finansministeriet (2018). National Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021. På opdrag fra Regeringen. https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/ Lokaliseret 06.08.2018 /KL.7 (2017). Foranalyse af Danskernes informationssikkerhed. På opdrag fra Digitaliserings-styrelsen og Erhvervsstyrelsen. https://digst.dk/media/13804/foranalyse-af-danskernes-informationssikkerhed.pdf Lokaliseret 14.09.2018 Newhouse, W., Keith, S., Scribner, B., & Witte, G. (2017). National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) Cybersecurity Workforce Framework. NIST.
  Periode12 jun. 2019
  BegivenhedstitelConference Nordyrk 2019: Learning and working life competencies in a future perspective – challenges in professional education
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringHelsinki, FinlandVis på kort
  Grad af anerkendelseInternational