Bionik og tektonik: Innovation

Poulsen, C. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur projekt. Det overordnede er arkitektur, mens delemnerne tager afsæt i bionik, tektonik, innovation og kommunikation.

De studerende indarbejder delemner ind i projektet gennem den valgte case, som er [bygning som pavillon ]. Hver gruppe får udleveret et element indenfor bionik som de gennem en grundig analyse skal omsætte til arkitektur og tektonik – et bud på en fysisk form til en pavillon. Gennem analysearbejdet indarbejdes den horisontale tænkning idet denne frembringer en række principper som efterfølgende kan indarbejdes i anden sammenhæng.

Idet der etableres et samarbejde på tværs at de to linjer, får de studerende mulighed for at bruge deres engelsk i en faglig sammenhæng. Der skabes grobund for fremtidige sociale- og arbejdsrelaterede fællesskaber.

Dertil kommer at de kulturelle forskelle som især viser sig i forbindelse med uddannelsens tekniske og æstetiske dimensioner – hver linje repræsentere hver sin retning, kan bruges aktiv i henhold til vidensdeling.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformen er gruppearbejde med indlagte faglige oplæg. Desuden anvendes Benspænd som redskab til innovativ tænkning.

Læs mere om de enkelte delmål i forløbet i det vedhæftede dokument/program.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der er valgt at bruge PBL – (problembaseret læring) for at nå frem til læringsmålet.
Periode2013 → …

Emneord

  • arkitektur
  • æstetiske læreprocesser
  • undervisning
  • kreativitet
  • bæredygtighed