Censor (Ekstern organisation)

Paaske, K. A. (Censor)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMinisteriel beskikkelse

Beskrivelse

AU - Velfærd, undervisning og sundhed
Ungdoms- og voksenundervisning
Afgangsprojekt i ungdoms- og voksenundervisning
Didaktik og undervisningsmetoder
Læring og deltagerforudsætninger
Studier i praksisfeltet
Uddannelses- og karrierevejledning
Underviserrollen under forandring
Ungdomsliv og læring
Voksenliv og læring

censor

Udvalgets/rådets tilhørsforhold: ministeriel
Periode1 maj 2014
Sted for afholdelseCensor