cisko forskningscenter og forskningsgruppe

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Centret udgør et fagligt miljø bestående af forskere og Ph.d.-studerende fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Læring og Filosofi. Formålet med de aktiviteter, der foregår i centret er, at bidrage til udvikling af kvalitet i den faglige praksis, der udøves i forhold til udsatte børn og unge og deres familier gennem forskning, der understøtter kapacitetsopbygningen indenfor de organisationer, der danner ramme for dette arbejde.

Der arbejdes både med grundforskning og forskning, der tager sigte på løsningen af konkrete udviklingsopgaver. Der er derfor et tæt samspil med interesserede kommuner.

Desuden foregår der en lang række aktiviteter i form af samarbejde mellem centret og de uddannelser på Aalborg Universitet (AAU), hvor der undervises i professionel praksis rettet mod udsatte børn og unge. Ligeledes er der være et tæt samspil med andre fagmiljøer udenfor universitetet, hvor denne praksis foregår.

For alle aktiviteter gælder det, at der fokuseres på kvaliteten af den faglige praksis samt udviklingen af denne. Herunder er der et særligt fokus på, hvilken betydning den kapacitetsopbygning har, der foregår i de organisatoriske rammer, både hvad angår udvikling og fastholdelse af en kvalificeret praksis.
Periodemaj 20151 maj 2019
Grad af anerkendelseLokal

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • udsatte børn og unge