Corporate Identity Design 2: Identitet design som strategisk og psykologisk virkemiddel

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Corporate Identity Design 2 bygger videre på 1. Denne gang udvides selve designøvelse med en tung fundering i de bagvedliggende strategiske valg og muligheder. Vi kigger også på den psykologi, der netop gør identitetsdesign så virksom. Her ser vi både på kundens strategiske behov og designerens egen "blindhed" ift. designet.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet starter med en hurtig repitition af modul 1 og går så over i en undersøgelse af identitetens psykologi og strategiske anvendelse. Her kigges bl.a. på positionering ift. identitet/målgruppe/konkurrenter og brug af skrifter, billeder og farver m.m.
Herefter arbejder de studerende med "Positionerings Game'et" – et læringsmateriale, der tillader hurtig hands-on læring med positionering. Herefter skaber den studerende selv en variant af spillekortene til deres egen opgave, som så skal præsenteres for underviseren og danner grundlag for designbeslutningerne i den efterfølgende designopgave.
De efterfølgende dage startes med supplerende oplæg om medier, planlægning, design m.m. som støtte til opgaven. I den øvrige tid vejledes. Opgaven har to afleveringer. 1. fredag simuleres et mellemmøde med kunden om de strategiske valg og indledende designvalg/moods m.m. 2. fredag gives den fulde præsentation med respons/kritik og feed forward.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: CI design er en meget omfattende opgave, som både har tekniske og stratategiske implikationer. På modul 1 skabes de tekniske forudsætninger for at kunne lykkes med så stor en opgave på så kort tid. På modul 2 sættes dette så i en stratetisk sammenhæng. Forløbet er hold som individuel opgave for at sikre hver enkelt en nødvendig indsigt i arbejdsbyrden og planlægningsdisciplin og måske vigtigst af alt som forberedelse på deres praktik- og BA-opgave. Den gruppemæssige læring tilgodeses bl.a. gennem fremlæggelse på klassen 2 gange.
Periode2015 → …

Emneord

  • markedskommunikation