Critically Appraised Topic (CAT): - herunder systematisk litteratursøgning og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur.

Carlsen, A. F. (Underviser), Larsen, S. M. (Underviser), Kristensen, H. K. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
At deltagerne:
- Tilegner sig viden om kritisk læsning af forskningsbaseret litteratur.
- Tilegner sig viden om udarbejdelse og brug af Critically Appraised Topic (CAT).
- Tilegner sig viden om relevante databasers indhold, kompleksitet og anvendelse.
- Tilegner sig viden om referencehåndteringsprogrammet Refworks indhold, kompleksitet og anvendelse.

Færdigheder
At deltagerne:
- Systematisk kan opsøge og kritisk vurdere nyeste forskningsbaseret viden på et kvalificeret grundlag til udvikling og varetagelse af egen undervisningspraksis
- Kan anvende referencehåndteringsværktøjet Refworks

Kompetencer
At deltagerne
- Tilegner sig generelle kompetencer, til kvalificeret at kunne vurdere den bachelorstuderendes læringsresultater indenfor litteratursøgning og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur, som det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningerne.
- Tilegner sig generelle kompetencer, til at kunne forestå systematiske litteratursøgning og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur, med det formål at kvalificere undervisningen gennem inddragelse af nyeste forskningsbaseret viden inden for eget undervisningsområde
Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning og selvstændig studieaktivitet.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2015 → …