Døgninstitutionspersonale i Grønland: modulopbygget kursusforløb

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At personale på døgninstitutioner i Grønland får grundlæggende viden om vilkår, processer og metoder vedrørende anbragte børn og unge udsat for omsorgssvigt, samt for mennesker med funktionsnedsættelser, anbragt udenfor hjemmet, samt får kendskab til og afprøvning af metoder til kommunikation, konflikthåndtering og udvikling relateret til ovenstående.
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, øvelser, casearbejde og dilemmaspil.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Kursisterne har ingen eller kort pædagogisk uddannelse, hvorfor viden, begreber og metoder skal transformeres via konkret og anvendelsesorienteret didaktik.
Periode2016 → …
Sted for afholdelseSocialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, Grønland

Emneord

  • anbragte unge
  • pædagogisk arbejde
  • omsorgssvigt
  • mestring
  • udviklingshæmmede