Dafolo (Forlag)

Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerReviewer/redaktør ved forlag

Beskrivelse

Empirisk didaktik - udfordringer, refleksioner og potentialer i pædagogisk praksis
Denne bog har didaktikken som omdrejningspunkt og viser, hvordan man empirisk kan undersøge forskellige pædagogiske praksisser. Didaktik er grundlæggende viden om undervisningens planlægning og udførsel samt overvejelser over undervisningens hvad, hvorfor og hvordan. Typisk er det pædagogen og læreren, der som udførende ansvarligt personale, har bemyndigelsen til at forestå denne intentionelle pædagogiske handlen. Men didaktik udspiller sig i mange forskellige læringsarenaer, hvilket denne bog også belyser.
Bogen har til formål at give de studerende på mellemlange og videregående uddannelser et bredt kendskab til, hvordan pædagogiske praksisser kan belyses gennem demonstration af brugen af didaktisk teori og metodologiske overvejelser over dataindsamling samt analyse og diskussion heraf. Hvert kapitel demonstrerer hvorledes man kan undersøge et stykke specifikt pædagogisk empiri. Det vil sige, at bogen demonstrerer, hvordan didaktisk teori kan bruges som analyseværktøj på et stykke virkelighed. Desuden præsenteres også hvordan forskellige teorier om læring kan relateres til en pædagogisk kontekst for igen at demonstrere, hvordan teorier kan bruges som analytisk afsæt.
Argumentet bag denne bog er netop, at synergien mellem empiri og teori er yderst meningsfuld og bidrager til oplysning og udvikling indenfor det pædagogiske felt. Bogen forbereder således den studerende på at arbejde med teori- og praksisudviklende funktioner inden for det pædagogiske fagområde.
Periode10 aug. 2016
Type af udgiverForlag