Dagtilbudsspecialieringen Professionsviden og forskningen

Hemmingsen, M. W. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Du kan redegøre for og analysere barndomsbegrebet og aktuel pædagogisk praksis på dagtilbudsområdet ud fra et videnskabeligt og et inddragende perspektiv.
Du kan vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis ud fra et børneperspektiv.
Du kan reflektere over og etisk forsvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder – herunder evidensbaserede metoder – der undersøger og udvikler pædagogisk praksis’ vidensgrundlag.
Du kan planlægge og lede projektprocesser.
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, fremlæggelser, arbejde med forskellige metoder og tilgange
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Give de studerende indblik i forskellige tilgange til viden og forskning.
Inddrage de studerende i forskellige tilgange til viden og forskningen.
Periode2017 → …

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Uddannelse, professioner og erhverv