Danmarks Akkrediteringsinstitution

Bjørn Max Schaumann (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerAndet

Beskrivelse

Opgavens indhold: Akkreditering af professionsbacheloruddannelse ved University College Lillebælt - udbud af socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle.
Mål for aftagers udbytte: I uddannelsesakkreditering vurderer et akkrediteringspanel, om en uddannelse eller et udbud lever op til fem kriterier. Kriterierne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af 24.6.2013 (akkrediteringsbekendtgørelsen).
Metodik og arbejdsform: Undersøgelse, institutionsbesøg, arbejdsmøder og afrapportering ved akkrediteringspanel og Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Forudsætning for afrapportering og indstilling til Akkrediteringsrådet.
Retsgrundlag i Lov nr. 601 af 12.6.2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og bekendtgørelse nr. 745 af 24.6.2013.
Periode1 jul. 2015 → …
Arbejd forDanmarks Akkrediteringsinstitution, Danmark
Grad af anerkendelseNational