Danmarks Akkrediteringsinstitution

Hundebøl, J. (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerAndet

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Akkreditering af ansøgning om dublering af administrationsuddannelsen på Erhvervsakademi Dania
  Mål for aftagers udbytte: I uddannelsesakkreditering vurderer et akkrediteringspanel, om en uddannelse eller et udbud lever op til fem kriterier. Kriterierne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af 24.6.2013 (akkrediteringsbekendtgørelsen).
  Metodik og arbejdsform: Udarbejdelse af akkrediteringsrapport i hvilken det indstilles hvorvidt en given uddannelsesinstitution (i dette tilfælde) kan udbyde en eksisterende uddannelse i en anden by (Horsens). Akkrediteringsrådet behandler akkrediteringsrapporten og træffer afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler uddannelsesinstitutionen og Styrelsen for Videregående Uddannelser sin afgørelse og offentliggør den samtidig på www.akkrediteringsraadet.dk. Ministeren træffer den endelige afgørelse om godkendelse af eksisterende uddannelser og udbud efter positiv uddannelsesakkreditering.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Lov nr. 601 af 12.6.2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og bekendtgørelse nr. 745 af 24.6.2013.
  Periode2 jun. 201424 nov. 2014
  Arbejd forDanmarks Akkrediteringsinstitution, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • kvalitetssikring
  • erhvervsuddannelser