Danmarks Akkrediteringsinstitution

  Aktivitet: Rådgivning - typerAndet

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, University College Nordjylland, Aalborg
  Mål for aftagers udbytte: I uddannelsesakkreditering vurderer et akkrediteringspanel, om en uddannelse eller et udbud lever op til fem kriterier. Kriterierne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af 24.6.2013 (akkrediteringsbekendtgørelsen).
  Metodik og arbejdsform: Et akkrediteringspanel vurderer, om et nyt udbud (af Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration) vil blive forankret i et relevant fagligt miljø på institutionen. Panelet vurderer, om udbuddet vil blive baseret på relevant viden fra beskæftigelsesområdet, bl.a. gennem udviklingsprojekter, der gennemføres i samarbejde med kommuner, og dialog med praktiksteder for institutionens udbud af professionsbacheloruddannelse i administration. Institutionen har desuden sandsynliggjort, at underviserne vil have kontakt til forsknings- og udviklingsmiljøer, som vil bibringe viden, der er relevant for udbuddet.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Lov nr. 601 af 12.6.2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og bekendtgørelse nr. 745 af 24.6.2013.
  Periode1 feb. 201630 jun. 2016
  Arbejd forDanmarks Akkrediteringsinstitution, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • kvalitetssikring
  • akkreditering