Dansk Evaluerings selskabs Årskonference 2012

Haslam, T. L. (Arrangør)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Evaluering som felt er bare en måde at indsamle erfaringer på og teoretisere over måder at undersøge og vurdere offentlige politikker på. Siden starten af 1960’erne er der gjort mange erfaringer og der har været ført mange diskussioner indenfor feltet. Nye og nyttige indsigter er indhøstet om metoder, brug af evalueringer, måder at organisere evaluering på, evalueringers formål og tilsigtede og utilsigtede konsekvenser mv.

Evalueringsfeltet lader sig ikke let afgrænse, men en fællesnævner for evaluering er, at det er en systematisk og formaliseret indsats med et stærkt anvendelsessigte. Der er mange, der arbejder med evaluering uden at kalde det evaluering, og omvendt sidder der også nogen, der kalder det, de laver, for evaluering, uden at det er en systematisk og formaliseret indsats.

Således vurderer arbejdsmarkedsøkonomer effekter og udbytte af beskæftigelsespolitikken uden at tænke på det som evaluering, og brugerdreveninnovation har fået sit indtog i den offentlige sektor som co-creation processer. De, der arbejder med disse ting, vil i mange tilfælde kunne betragtes som evaluatorer, men det gør de ikke selv.

Evaluering i dag, er ikke det samme som evaluering i 1960’erne. Netop evalueringsfeltets dynamiske karakter er også det, som mange af os synes gør evaluering spændende at arbejde med. Men er evalueringsfeltet rustet til at håndtere den dynamik og de udfordringer, som den offentlige sektor?

Evaluering rammer ind i en organisatorisk kontekst og skal håndtere udfordringer som kompleksitet i indsatser, krav om øget styring, forventninger til innovation og samtidig forholde sig til etiske problemstillinger. Hvordan forholder vi os i evalueringsfeltet til de organisatoriske rammer, det ledelsesmæssige og det politiske rum, som evalueringer skal fungere ind i, for at evalueringernes fulde potentiale kan realiseres?

På DES-konferencen 2012 vil vi gerne have forskellige perspektiver på evalueringsfeltet. Vi vil gerne betragte evalueringsfeltet fra kanten. Det er netop på kanten og i sprækkerne af et felt – eller en kultur – man kan se potentialer, svagheder, styrker og udviklingsmuligheder.

Hvis evalueringsfeltet fortsat skal fungere som en levedygtig udvikler af offentlige politikker og services, er det vigtigt, at vi ikke som evaluatorer lukker os inde i vores egne debatter, men at vi nysgerrigt åbner øjnene for sprækkerne, det som nogle gange kun få beskæftiger sig med, men også orienterer os mod andre felter og indgår i debat og dialog med disse.

Vi introducerer fire spor på konferencen, som alle bevæger sig på kanten af evalueringsfeltet, hvor det er svært og udfordrende, som evaluator at navigere. De fire spor er:
1) Kompleksitet i evaluering
2) Evaluering som strategisk styringsredskab
3) Evaluering som innovationsmotor
4) Etik og værdier i evaluering.

Med til al planlægning, gennemførelse og opfølgning på konferencen
Periode20 sep. 201222 sep. 2012
BegivenhedstypeKonference
PlaceringNyborg, Danmark

Emneord

  • evaluering
  • Konference