Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Kom bare tæt på. Et videoethnomethodologisk studie af mobile telefoner i sygeplejepraksis.
Dette ph.d.-studie har til formål at undersøge mobile telefoners betydning for sygeplejepraksis. Formålet undersøges fra et ethnomethodologisk perspektiv med Nexus Analyse som metodologisk ramme. Studiets data består af ca. 120 timers videooptagelser af sygeplejerskers arbejde på en dansk sygehusafdeling.
Sygeplejepraksis udøves på såvel universelt niveau som situationsbestemt niveau, hvor mening og handling konstrueres i den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt at udforske sygeplejerskers praksisser adskilte fra den konkrete situation, men fordrer praksisnær forskning. I dette studie gjorde forskerens egen baggrund som sygeplejerske det muligt, at blive draget tæt ind til sygeplejerskernes sociale handlinger og interaktioner med patienterne, og filme disse. Videooptagelserne kan dokumentere sygeplejerskers ekspertise ved f.eks. at vise, hvordan de bruger deres krop til at sanse og vurdere patientens tilstand, eller hvordan de kontinuerligt er opmærksomme på andre mulige relevante handlingskrævende input i deres omgivelser. Dataindsamlingen stillede store krav til forskerens dømmekraft og situerede etik i de konkrete situationer, men nærheden til situationerne er med til at sikre studiets videnskabelige kvalitet, ved at rodfæste analysen af sygeplejerskers praksis i empiriske data. Praksisnær forskning som denne kan ikke alene anvendes af praksis til at skabe viden om, hvordan det er muligt, at understøtte de praksisser der er en forudsætning for høj kvalitet i patientbehandling og – pleje. Den kan også bidrage med udforskning af videnskabelige begreber og teorier, som gennem metodologisk analyse af de empiriske data udfoldes og nuanceres yderligere. Praksisnær forskning tæt på konkrete situationer kan i dette perspektiv bidrage med både vigtig og unik viden.
Periode16 jan. 2015
BegivenhedstitelDansk Selskab for Sygeplejeforskning: Praksisnær forskning – hvor tæt på kan man komme? Og kan man komme for tæt på?
BegivenhedstypeKonference
PlaceringAarhus, Danmark

Emneord

  • metodelære
  • sygepleje
  • feltarbejde
  • relationer
  • kommunikation
  • informationskompetence
  • professionsidentitet