Dansk/historie: Hvorfor drikker Jeppe - et tværfagligt forløb med bevægelse

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Formålet med forløbet er at eleverne lærer om
livet i 1700-tallet og stifter bekendtskab med
en af Ludvig Holbergs kendteste komedier.
Gennem forskellige bevægelsesaktiviteter og
læsning af centrale historiefaglige kilder erfarer
de hvilke magtmekanismer, der lå til grund for
stavnsbåndet. Og gennem læsning af uddrag
af Ludvig Holbergs komedie Jeppe på Bjerget
(1722) og øvelser med tableau’er, læseteater
og improvisation lærer de Jeppe-figuren at
kende og arbejder med Holbergs sprog og den
kontekst, komedien er skrevet i. Hele forløbet
udfolder sig i en vekselvirkning mellem udforskende
bevægelsesaktiviteter og fordybelse
i tekstuddrag og filmklip.
Materialet indeholder:
- Undervisningsforløb og lærervejledning
- Baggrundsmateriale
- Elevark
- Bilag
Materialet er udviklet i samarbejde mellem Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole og Folkekirkens Skoletjeneste
Materialet er udviklet med støtte fra Børne og Undervisningsministeriet
Periode29 jun. 2023

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • historie