Demokratisk deltagelse i udvikling af skolen

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Demokratisk deltagelse i udvikling af skolen
Diskussioner om unges mistrivsel, præstationspres og motivationskrise i skolen raser i disse år. Blandt andet peges på, at unge lider under et sårbarhedsskabende pres fra et uddannelsessystem kendetegnet ved et fokus på præstation, individuelle læringsmål, paratgørelse til videre uddannelse mv. og hvor idealer om demokratisk inddragelse og dannelse gives trange kår. Et øget fokus på dannelse fremhæves som en måde hvorpå skolen og skolens professionelle kan skabe mere trivsel, skole- og livslyst blandt børn og unge. Børn og unge synes dermed ofte at blive anskuet som relativt passive i både aktuelle uddannelses- og dannelsesdiskurser og skolens professionelle som dem der har agens i udvikling af skolen såvel som af børn og unges muligheder. Sjældent handler dannelsesdiskussioner om, hvad unge selv bringer med ind i skolen og hvordan de er optaget af at udvikle deres liv gennem social deltagelse i skolen. Unges deltagelse i skolelivet som politiske agenter falder på den måde ud af ligningen. I denne workshop giver vi eksempler på unges perspektiver på hvordan demokrati kan forstås som knyttet til social deltagelse i og indflydelse på skolens hverdagsliv. Med dette empiriske afsæt lægger vi op til diskussion om, hvordan professionelle kan lære af unges perspektiver som en tilgang til at udvikle skolen i et demokratisk samarbejde.
Periode24 okt. 2022
Sted for afholdelseFrirummet