”Den motiverende samtale i en sundhedsfremmende og forebyggende ramme”

 • Helen Frost (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Kursets indhold har haft fokus på fagprofessioner og tværfaglighed - at skabe en fælles begrebsforståelse, som kan anvende i samarbejdet med borgere. Dels at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse for betydningen af at kunne føre en samtale der motiverer borgeren til ønsker om forandringer. Og endelig at udarbejde en handleplan for det videre arbejde med og udvikling af ”Den motiverende samtale i den praktiske hverdag.”
  Mål for aftagers udbytte: Målet har været at bidrage kursisterne med praktiske færdigheder til at kunne anvende "Den motiverende samtale" i deres praktiske hverdag.
  Metodik og arbejdsform: Praktiske erfaringer i spil med teoretiske begreber- efterfulgt af ERFA grupper, med fokus på implementering og processtøtte. Selve undervisningen forgik som en vekselvirkning mellem teori og praksis, herunder teoretisk oplæg, gruppearbejde, og arbejdende værksteder. Desuden blev der givet rum og plads til
  udveksling af faglige synspunkter og holdninger, refleksioner og fordybelse.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Inddragelse af kursisters praktiske erfaringer
  Periode3 jan. 20111 apr. 2011
  Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • efteruddannelse
  • Den motiverende samtale