Den nødvendige opmærksomhed

  • Schulz, A. (Projektleder)
  • Ulla Pedersen (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Med henvisning til puljemidlerne ”Kvalitet i dagtilbud” gennemfører University
College Syd et kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner samt dagplejere i Tønder Kommune.
Kursusforløbene gennemføres således, at der indlægges en implementeringsperiode med tilhørende konsulentbistand. Dette vil medvirke til, at kursusdeltagerne i højere grad vil få omsat både viden og kompetencer til praksis.
Der etableres netværk. Herved nyttegøres den enkeltes viden i et fagligt fællesskab, og der skabes mulighed for udvikling af tværinstitutionelle samarbejdsrelationer. Netværkene etableres på baggrund af deltagernes jobfunktion.
Sideløbende med kompetenceudviklingsforløbet gennemføres et evalueringsarbejde med flere formål; for det første ønskes en afdækning af nuværende praksis og udviklingsbehov, for det andet ønskes en dokumentering af effekter i relation til kompetenceudviklingsforløbet og for det tredje tænkes evalueringsarbejdet at bidrage til fremtidige kommunale indsatser i Tønder Kommune.
Mål for aftagers udbytte: Projektets overordnede formål er at bidrage til reduktion af social ulighed samt at
skabe et fælles kommunalt fundament for arbejdet med udsatte børn.
Metodik og arbejdsform: Kompetenceudvikling og institutionel konsulentbistand.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode1 jan. 200831 dec. 2009
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • dagtilbud
  • inklusion
  • kvalitet
  • sundhed