Den rehabiliterende tilgang

Tobiasen, J. S. (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Læringsmål
Det er målet, at kursisten gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
Viden
•tilegner sig viden om borgerperspektiv og -involvering i relation til rehabilitering
•tilegner sig viden om og forståelse af Aabenraa Kommunes udvalgte metoder, modeller og strategier i relation til rehabilitering.
•tilegner sig viden om og forståelse for den motiverende tilgangs anvendelse i rehabilitering
•tilegner sig forståelse for mestring som en sundhedsfremmende tilgang og et analyseredskab til at identificere den enkelte borgers ressourcer, med henblik på at kunne støtte og styrke for at mestre hverdagsliv og følelse af sammenhæng.
Færdigheder
•kan anvende viden om og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation
•kan analysere rehabiliteringsprocesser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv
•kan inddrage borgerens personlige motivation for en tilfredsstillende hverdag, som drivkraft for borgerens lyst og vilje til en aktiv hverdag
•kan omsætte borgerens konkrete mål til praktisk handling og inddrage relevante tværfaglige samarbejdspartnere
Kompetencer
•kan indgå i samarbejde med borgeren omkring rehabiliteringsindsatser
•kan indgå i tværfaglig og tværsektoriel samarbejde med henblik på at genopbygge borgerens hverdag
•kan afdække og understøtte ønskede livsstilsændringer for borgeren.
•kan initiere og understøtte et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem borger, pårørende og professionelle
Målgruppe
Ansatte i Aabenraa Kommune med en mellemlang videregående uddannelse (MVU), der skal anvende den rehabiliterende tilgang
Periode2016 → …
Arbejd forAabenraa Kommune, Danmark