DEP modul: Deltagerne i de erhvervsrettede uddannelser - 10 ETCS

Nielsen, C. H. (Underviser), Birte Gudiksen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov
indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger relateret til deltagere
påtage sig ansvar for at arbejde med elever og kursisters forudsætninger og behov på et etisk grundlag
kunne reflektere over deltagerforudsætningers betydning for egen praksis
Færdigheder
kunne observere, analysere og vurdere elevers og kursisters forudsætninger for at indgå i læringsforløb
kunne begrunde differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger
kunne vurdere deltagernes forskellige adfærdsmønstre og handlemåder med henblik på tilrettelæggelse af læringsmiljøer
Viden
have viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver
have indsigt i ungdoms- og voksenkulturers betydning for deltagelse i uddannelse
kunne forstå hvordan deltagernes motivation, modstand og mestring har betydning for - og manifesterer sig i skolehverdagen

Periode2 okt. 201819 dec. 2018
BegivenhedstitelErhvervspædagogisk diplommodul
BegivenhedstypeAndet