Det personlige lederskab: Lederkommunikation

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:
  Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
   Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse.
  Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
   Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse.
   Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger.
  Kompetence Det er målet, at den studerende kan:
   Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer.
   Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet består af 4 uddannelsesdage med i alt 24 lektioner samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Ved modulets afslutning afleveres et skriftligt produkt i form af en læringslogbog/portfolio til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af læringslogbogen/portpolien.
  Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet.
  Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper. Her er der mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og læringslogbogen/portfolien både på og mellem uddannelsesdagene.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundelsen for valget af undervisnings- og arbejdsformer samt portfolio er at skærpe fokus på læring for de studerende ved at koble deres egne cases, udfordringer og gode erfaringer med de teoretiske perspektiver vice versa
  Periode2017 → …

  Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation