Didaktik: Didaktik for læringsvejledere Aalborg kommune

Maksten, J. A. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende har indsigt i didaktiske problemstillinger, der knytter sig til en læseplan, et fag eller fago¨mråde. Har indsigt i almen didaktiske og fagdidaktiske forståelser og metoder. Kan anvende didaktiske og fagdidaktiske forståelser og metoder til belysning af fagområdets muligheder og problematikker. Kan udvikle kriterier for at realisere vellykket undervisning.
Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning.
Oplæg med afvekslende drøftelser i studiegrupper
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: formidling af stof, samt drøftelser med henblik på de studerendes egen tilegnelse.
Periode2016maj 2017
Grad af anerkendelseLokal