Differentieret stationsundervisning i dansk 0. - 5. klasse

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Om kurset:

​Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse-, skrive- og litteraturundervisning.

Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder i indskolingen og på mellemtrinnet, så du lettere kan tilrettelægge en læse-, skrive- og litteraturundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin. Du får konkrete ideer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer.
Kurset indeholder en fælles del, hvor der er fokus på:
• Differentiering
• Organisering af stationsundervisning generelt.
• Hands-on på indholdet i stationerne i et litteraturforløb.
Kursets indeholder også en del, hvor du som kursist vælger et fokus på 0.-3. eller 4.-5. klasse. I denne del er der fokus på:
• Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning.
• Organisering af stationsundervisning specifikt for klassetrin.
• Hands-on på indholdet i stationerne i et læse- og skriveforløb.
Periode25 jan. 2024
Sted for afholdelseVIA University College, Danmark
Grad af anerkendelseRegional