Diplom i beskæftigelse: Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

  • Birger Søndergård (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Modulets formål er, at den studerende erhverver sig indsigt i arbejdsmarkedet og virksomhedssamar-bejdet i beskæftigelsesindsatsen samt opnår teoretiske og metodiske kompetencer til at udvikle, plan-lægge, monitorere og evaluere virksomhedskontakt
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, dialog, gruppeopgaver, skriftlige opgaver, caseprojekt
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: En undervisning baseret på tankerne bag erfaringsbaseret læring er relevant for gruppen af erfarne praktikere.
Periode2017 → …