Diplom i ledelse: L&O,2 - Styring og strategi

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Tilegne viden, færdigheder og kompetencer: 
- Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen
Viden og forståelse: 
- Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis 
- Krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag
Færdigheder: 
- Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis 
- Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter
Kompetencer: 
- Planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører
- Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning, gruppearbejde, caseopgaver
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer:
Involverende undervisningsformer, relevante for gruppen af erfarne ledere
Periode6 nov. 201726 jan. 2018