Diplom i ledelse, Teamledelse

Andersen, E. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Teamledelse: valgmodul i Diplom i ledelse (5 ECTS) – et modul, hvor vi i fællesskab udfolder mulighederne og dimensionerne inden for teamledelse set i en organisatorisk og samfundsmæssig kontekst.
Formål
At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
- Vurdere team som organiseringsform og tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance.
Mål for læringsudbytte:
Viden og forståelse
- De særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis
Færdigheder
- Lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i team
- Analysere problemer, løse konflikter og udvikle team
Kompetencer
- Lede team refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering
Periode5 feb. 201830 apr. 2018
Sted for afholdelseUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Grad af anerkendelseRegional