Diplom i ledelse: Vf SK 2: Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse 10 ETCS

Nielsen, C. H. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med ZBC med henblik på at udvikle den pædagogiske ledelse som en integre-ret del af skolens praksis, der tager afsæt i ZBC’s strategi og fælles pædagogiske didaktiske grundlag og de konkre-te data, der indgår i erhvervsuddannelserne.
Periode5 sep. 201920 jan. 2020