DL14 Diplom i ledelse på Scenekunstskolen i Odsherred: Økonomisk ledelse

Ana Luisa Wang (Projektleder), Anders Holst (Projektleder), Søren Friis Møller (Konsulent), Opiola, J. (Deltager), Bolette Schumacher (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor
   Det eksterne regnskab og det interne regnskab
   Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering
   Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
   Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
   Omverdenens indvirken
  Mål for aftagers udbytte: Målet er, at de studerende i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af økonomisk ledelse

  Viden og forståelse
   Skal have viden om forskellige teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse
   Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier, begreber og metoder økonomisk ledelse i et ledelsesmæssigt perspektiv.
   Skal kunne reflektere over teorier, begreber og metoders forskellige betydninger og fremtrædelser på
  såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.

  Færdigheder
   Skal kunne iagttage og indsamle empiri om økonomiske ledelse og relatere denne til egen ledelsesmæssige kontekst og praksis på en relevant måde.
   Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.

  Kompetencer
   Skal kunne relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til økonomisk ledelse
   Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven.

  Metodik og arbejdsform: Internater med undervisning, vejledning, diskussion og gruppearbejde forankret i den studerendes egen praksis og kunstfaglige område.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode21 aug. 201511 dec. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
  Grad af anerkendelseNational